Terminai ir sąlygos

AmberTax.com yra įmonės UAB Simpleta, įsikūrusios Lietuvoje, verslo vardas.

Įmonė teikia mokesčių grąžinimo paslaugas žmonėms, kurie dirbo bet kurioje www.ambertax.com puslapyje nurodytoje šalyje.

Mūsų kompanija garantuoja skaidrias mokesčių grąžinimo paslaugas. Mes prisiimame visą atsakomybę už kiekvieno kliento mokesčių grąžinimo situaciją ir dedame visas įmanomas pastangas grąžinti maksimalią mokesčių sumą pagal klientų pateiktus dokumentus ir informaciją.

Mokesčių grąžinimo procesas

Klientai užpildo ir pateikia visus reikalingus dokumentus ir formas AmberTax. Gavus dokumentus, klientui išsiunčiamas patvirtinimas el. paštu. Visus kliento dokumentus peržiūri ir išanalizuoja AmberTax mokesčių konsultantas. Jei įmanoma, mokesčių deklaracijos yra išsiunčiamos mokesčių institucijoms. Apie grąžintus mokesčius (grąžintus pinigus) ir pavedimą į kliento banko sąskaitą AmberTax informuoja el. paštu. Jeigu klientas pageidauja gauti pinigus čekiu, jis yra išsiunčiamas kliento nurodytu adresu.

Sutartis

Pasirašydamas sutartį klientas sutinka, kad jam/jai mokesčių grąžinimo paslaugas, paraiškoje nurodytu laikotarpiu, teiktų tik AmberTax ir suteikia AmberTax teisę naudoti asmeninius savo duomenis taip, kaip numatyta sutartyje.

Pasirašęs sutartį klientas suteikia teisę AmberTax gauti visą grąžinamų mokesčių sumą, nurodytą mokesčių grąžinimo čekyje, kuris išduodamas kliento vardu. Klientas taip pat suteikia teisę AmberTax visus čekius, išrašytus kliento vardu, pristatyti į banką ir juos išgryninus, pervesti grąžinamą mokesčių sumą į AmberTax banko sąskaitą.

Jeigu klientas pasirašė sutartį, kuria suteikė teisę AmberTax tvarkyti jo/jos mokesčių grąžinimą ir su savo žinia ar be savo žinios kreipėsi ar įpareigojo kitą fizinį ar juridinį asmenį atlikti tą patį mokesčių grąžinimą, jis/ji turės sumokėti AmberTax paslaugos mokestį, nepaisant to, kad klientas susigrąžino mokesčius ne su AmberTax pagalba.

Gražinamų mokesčių suma ir laikotarpis

AmberTax mokesčių grąžinimo skaičiuoklė yra tik skaičiavimo įrankis. Visa apskaičiuota grąžinama suma, kurią pateikia AmberTax, yra grindžiama ankstesnių metų panašių atvejų grąžinamų mokesčių vidurkiu, kurį pateikia mokesčių institucijos. Galutinė grąžinamų mokesčių suma priklausys nuo konkrečiuose dokumentuose kliento pateiktos informacijos ir duomenų. Prašome atkreipti dėmesį, kad galutinį sprendimą dėl tikslios mokesčių grąžinimo vertės ar sumos priima atitinkamos mokesčių institucijos.

Jei taikomuose šalies mokesčių įstatymuose, pagal kuriuos yra vykdomas mokesčių grąžinimas, arba taisyklių ir įstatymų vykdymo interpretavime, kurį vykdo tos šalies mokesčių institucijos, atsiranda pakeitimų, AmberTax įgyvendina savo įsipareigojimą organizuoti mokesčių grąžinimą taip, kaip tai numato įstatymai bei mokesčių institucijų toje šalyje proceso interpretacijos ir įgyvendinimas.

AmberTax vykdo mokesčių grąžinimą taip operatyviai kaip įmanoma pagal būtinus kliento pateiktus dokumentus.

Mokesčių grąžinimo trukmė gali būti ilgesnė ar trumpesnė, priklausomai nuo pateiktų dokumentų bei užsienio šalies mokesčių institucijų darbo greičio. AmberTax siekia grąžinti mokesčius per trumpiausią įmanomą laikotarpį.

Grąžinimo išdavimas

AmberTax išmokės grąžinamus mokesčius klientui pagal susitarimą.

Gavus grąžinimą iš mokesčių institucijų, nuskaičiuojamas paslaugos bei kiti reikalingi mokesčiai ir išsiunčiamas priminimas klientui. Jeigu, dėl bet kokių priežasčių, AmberTax negali nuskaičiuoti minėtų mokesčių, klientas privalo juos pats sumokėti AmberTax iki tol, kol AmberTax perves grąžinamą sumą klientui.

AmberTax suteikia galimybę grąžinamus mokesčius gauti čekiu arba bankiniu pavedimu. Šį pasirinkimą klientas pažymi mokesčių grąžinimo pasirinkimų formoje. Jeigu klientas pageidauja grąžinamus mokesčius gauti bankiniu pavedimu, klientas sutinka pateikti banko duomenis, reikalingus tarptautiniam pavedimui. AmberTax nėra atsakingas už bet kokius papildomus siunčiančio ar gaunančio banko mokesčius.

AmberTax nekontroliuoja bankų mokesčių, kurie galimi pervedant pinigus internetu ar gryninant čekius ir neatsako už bet kokius vietinius bankų mokesčių pakeitimus, bet kokius bankų nustatytus valiutų keitimo kursus ar už bet kokį laiko tarpą, per kurį bankai grynina čekius ar vykdo pavedimus.

Jeigu kliento banko informacija ar adresas pasikeičia, klientas turi informuoti AmberTax apie bet kokius pasikeitimus per 5 dienas nuo tokių pasikeitimų el. paštu [email protected]. AmberTax neprisiima atsakomybės už bet kokias mokėjimų problemas, susijusias su klaidingai nurodytais kliento banko duomenimis ar adresu.

Mokesčiai ir įmokos

Klientui nereikia iš anksto sumokėti paslaugos įmokų. AmberTax paslaugų mokesčiai yra nuskaičiuojami nuo grąžinamų mokesčių sumos, prieš pervedant ją klientui.

AmberTax paslaugų mokestis yra minimalus kiekvienai mokesčių grąžinimo paraiškai. Jis priklauso nuo šalies, iš kurios mokesčiai yra grąžinami. Visi mokesčiai apima PVM, aptarnavimo ir rinkliavos mokesčius. Papildomi mokesčiai yra nuskaičiuojami už papildomas paslaugas (dokumentų paieška,  pataisymų ankstesniems grįžimams rengimas ir atitinkamos mokėjimų galimybės), siekiant padengti administracines ir vadybos išlaidas.

Jeigu klientas susigrąžina mokesčius tiesiogiai iš mokesčių institucijų, jis/ji turi sumokėti AmberTax už suteiktas paslaugas. Mokėjimas gali būti atliktas pavedimu arba išrašant banko čekį AmberTax. Jei šis įsipareigojimas nėra įvykdomas, AmberTax turi teisę kreiptis dėl skolos išieškojimo be išankstinio įspėjimo.

Jeigu klientas prašo, kad  jo/jos mokesčių grąžinimą vykdytų šalies mokesčių institucijos, tačiau neturi teisės mokesčių grąžinimui, AmberTax privalo gauti kliento mokėjimą iš anksto.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie AmberTax mokesčius, rašykite el paštu: [email protected].

AmberTax nelaikomas atsakingu už:

  • bet kokius mokesčių pakeitimus, kuriuos atlieka šalies mokesčių institucijos;
  • bet kokį mokesčių grąžinimo proceso pakeitimą;
  • mokesčių grąžinimo pakeitimų sekimą;
  • grąžinimą dėl kurio jau buvo kreiptasi ar registruotasi;
  • grąžinimą, kurį klientas jau gavo;
  • kliento skolą atitinkamai mokesčių įstaigai;
  • klaidingai kliento suteiktą, netikslią, neteisingą, skirtingą nuo tos, kurią turi susijusi mokesčių institucija, nepakankamą ar klaidinančią informaciją.
  • bet kokius papildomus siunčiančio ar gaunančio banko mokesčius.

W-2, P60/P45 ir kitų formų paeiškos paslauga

Kai klientas neturi W-2 (JAV), P60/P45 (JK, Airija), T4 (Kanada), Lohnsteuerbescheinigungs (Vokietija), RF-1015B (Norvegija) formos, o ši forma yra būtina siekiant susigrąžinti kliento mokesčius, AmberTax turės susisiekti su darbdaviu ir gauti minėtos formos kopiją. Jei darbdavys atsisako išduoti šią formą, AmberTax nėra laikomas atsakingu už mokesčių grąžinimą.

Jei klientas nepateikė W-2 (JAV), P60/P45 (JK, Airija), T4 (Kanada), Lohnsteuerbescheinigungs (Vokietija), RF-1015B (Norvegija) formos mokesčių grąžinimui ir ją klientas gauna vėliau, klientas yra įpareigotas ją atnešti arba atsiųsti į AmberTax biurą prieš išsiunčiant jo/jos pajamų deklaraciją mokesčių institucijoms.

Socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros (SS/med) mokesčiai (tik JAV mokesčių grąžinimas)

AmberTax nebus laikomas atsakingu už socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros (SS/med) mokesčių grąžinimą jei darbdavys, kuris sulaikė šiuos mokesčius, atsisako bendradarbiauti su AmberTax arba JAV mokesčių institucija (IRS). Mokestis už socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros mokesčių grąžinimą yra nuskaičiuojamas atskirai nuo Federalinio ir Valstijos mokesčių. Šis mokestis skaičiuojamas tik tada, jei SS/med mokesčiai yra grąžinami.

Baigiamosios pastabos

AmberTax su klientais komunikuoja el. paštu, kurio adresą nurodo klientas. AmberTax tikisi, kad klientas tikrins savo el. pašto dėžutę dėl mokesčių grąžinimo pranešimų reguliariai.

Klientas sutinka pateikti visus dokumentus, kurie yra paminėti mokesčių grąžinimo paraiškos formoje ir pasirašyti visus dokumentus, kurie yra būtini mokesčiams susigrąžinti, įskaitant ir teisininko įgaliojimą mokesčių, banko ir finansiniams reikalams tvarkyti.

AmberTax užtikrina, kad visa kliento informacija yra saugi ir konfidenciali. Visi dokumentai, kurie nusiunčiami AmberTax, yra tvarkomi pagal AmberTax privatumo politiką, užtikrinant aukščiausią konfidencialumo lygį.

AmberTax pasilieka teisę daryti pakeitimus bet kurioje savo tinklalapio vietoje, dėl teikiamų paslaugų bei sąlygų ir terminų, jei iškyla toks poreikis. Šie pakeitimai bus skelbiami tiklalapyje sąlygų ir terminų puslapyje. Klientams rekomenduojama šį puslapį tikrinti reguliariai ir sekti atnaujinimus.

Registruojantis AmberTax mokesčių grąžinimui per tinklalapį, paštą, įteikiant ar siunčiant el. paštu, sutinkama su šiomis Sąlygomis ir terminais, įskaitant atliktus pakeitimus.

AmberTax konsultuos dabartinius ir buvusius klientus dėl visų naujų paslaugų, kurias siūlo AmberTax įmonė.

Jei klientas turėtų klausimų, susijusių su suteiktos paslaugos kokybe, jis/ji yra kviečiamas kreiptis į AmberTaxd el. paštu [email protected]. Mes užtikrinsime, kad į laišką bus atsakyta per vieną darbo dieną.

Skaičiuoti dabar
Pagalba gyvai
Turite klausimu?